نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو بيمارستان سيدالشهدا قادرابادمگامنو بيمارستان سيدالشهدا قادراباد
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
فرآیند اصلی احیاء بیمار
Collapse منو شو_بيمارستان سيدالشهدا قادرابادمنو شو_بيمارستان سيدالشهدا قادراباد
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
فرم برگه شرح حال بیمار
فرم برگه شرح حال بیمار
Collapse بيمارستان سيدالشهدا قادرابادبيمارستان سيدالشهدا قادراباد
Collapse معرفی مرکزمعرفی مرکز
رئیس بیمارستان
مدیریت بیمارستان
پزشکان بیمارستان
دفتر پرستاری
کارکنان اداری بیمارستان
بخش های بیمارستان
کمیته های بیمارستان
تعهدات رسیدگی به شکایات
اورژانس
ساختار تشکیلاتی
معرفی شهر
رسالت بیمارستان
تاریخچه
افتخارات و دست آوردها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی بیمارستان سیدالشهدا</span>بخش های درمانی بیمارستان سیدالشهدا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بستری</span>بستری
احیای قلبی و ریوی
داخلی
اطفال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پاراکیلینیک</span>پاراکیلینیک
دندانپزشکی
چشم پزشکی
آزمایشگاه
رادیولوژی
سونوگرافی
پزشکان بیمارستان
دفتر پرستاری
کلینیک
اورژانس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بخش های اداری</span> بخش های اداری
لیست کارکنان اداری بیمارستان
واحدهای پشتیبانی و اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
تماس با ما
بیمه های طرف قرارداد
ارتباط با ما
آدرس و تماس
سوالات متداول
منشور اخلاقی کارکنان
منشور حقوق بیماران
تعرفه ها
فرم های مورد نیاز بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح تکریم</span>طرح تکریم
کتابچه مربوط به اسهال
کتابچه مربوط به گریه شیرخواران
کتابچه مربوط به زردی
کتابچه مربوط به تشنج ناشی از تب
کتابچه مربوط به عفونت های مجاری ادراری در کودکان
سینوزیست چیست؟
تکریم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
شکایات
انتقادات و پیشنهادات
پرسش و پاسخ
ارائه نتایج آزمایش
نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
تعهدات رسیدگی به شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
آشنایی با قادرآباد
رسالت بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط با ما
آدرس و تماس
شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه ها و مزایده ها</span>مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه ها و مزایده ها
تعرفه ها
منشور حقوق بیماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات بیمارستان</span>قوانین و مقررات بیمارستان
قوانین و مقررات بیمارستانی
پوشش رده های مختلف کارکنان بیمارستان
Collapse پشتیبانیپشتیبانی
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
1024
Collapse مگامنو بيمارستان سيدالشهدا قادراباد_1مگامنو بيمارستان سيدالشهدا قادراباد_1
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse مگامنو بيمارستان سيدالشهدا 1قادراباد_1مگامنو بيمارستان سيدالشهدا 1قادراباد_1
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse اداریاداری
امور مالی
تدارکاتبیمارستان سید الشهداء (ع) قادرآباد

آدرس: شهرستان خرمبید، بخش مشهد مرغاب، قادراباد، بلوار مطهری، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی،بیمارستان سید الشهدا

کد اقتصادی:

411374494497

تلفن:

07144493949-44495569-44495570-44495571

کد پستی: 65491-73751

 

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی  بیمارستان سیدالشهدا قادرآباد می باشد.
Powered by DorsaPortal