دفتر پرستاری

سیده زینب حسینی دوست

مدیر داخلی(دبیر کمیته مدیریت اجرایی، بهبود کیفیت،ایمنی بیمار،کارشناس هماهنگ کننده ی کمیته ها)

کارشناس پرستاری

محمد عابدی

سرپرستار(مسئول اورژانس)

دیپلم بهیاری

رقیه سجادپور

بهیار

دیپلم بهیاری

زینب وطن خواه

پرستار (دبیر کمیته کنترل عفونت)

کارشناس پرستاری

سمیرا سلیمانی

بهیار(دبیر کمیته طرح تکریم،رسیدپی به شکایات،انباردار)

دیپلم بهیاری

زهرا روانشاد

پرستار(مسئول داروخانه)

کارشناس پرستاری

فاطمه رنجبر

پرستار

کارشناس پرستاری

طاهره حسینی

پرستار(دبیر کمیته بحران و بلایا،مسئول بخش داخلی)

کارشناس پرستاری

زهرا نوری

پرسنل داروخانه

کارشناس مامایی

سعید زارعی

پرستار

کارشناس پرستاری

افسانه کیانی

پرستار(سوپروایزور آموزشی)

کارشناس پرستاری

سمیه خسروانیان

پرستار(دبیر کمیته مرگ و میر ، مترون وذبیر کمیته تریاژ و تعیین تکلیف بیمار)

کارشناس پرستاری

هاشم نوراللهی

پرستار

کارشناس پرستاری

زهرا حاجی پور

پرسنل داروخانه

کاردانی بهداشت خانواده

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ه
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/10
تعداد بازدید:
96
بیمارستان سید الشهداء (ع) قادرآباد

آدرس: شهرستان خرمبید، بخش مشهد مرغاب، قادراباد، بلوار مطهری، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی،بیمارستان سید الشهدا

کد اقتصادی:

411374494497

تلفن:

07144493949-44495569-44495570-44495571

کد پستی: 65491-73751

 

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی  بیمارستان سیدالشهدا قادرآباد می باشد.
Powered by DorsaPortal